راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به مشهد
یکشنبه 30 مرداد 4,300,000
دوشنبه 31 مرداد 4,200,000
سه شنبه 1 شهریور 0
چهارشنبه 2 شهریور 4,300,000
پنجشنبه 3 شهریور 0
جمعه 4 شهریور 4,500,000
شنبه 5 شهریور 0
یکشنبه 6 شهریور 3,700,000
دوشنبه 7 شهریور 3,700,000
سه شنبه 8 شهریور 0
چهارشنبه 9 شهریور 4,200,000
پنجشنبه 10 شهریور 0
جمعه 11 شهریور 5,000,000
شنبه 12 شهریور 0
یکشنبه 13 شهریور 4,400,000
دوشنبه 14 شهریور 5,200,000
سه شنبه 15 شهریور 0
چهارشنبه 16 شهریور 4,400,000
پنجشنبه 17 شهریور 4,800,000
جمعه 18 شهریور 5,100,000
شنبه 19 شهریور 3,900,000