راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر نجف به امام خميني
شنبه 29 مرداد 2,500,000
یکشنبه 30 مرداد 2,400,000
دوشنبه 31 مرداد 0
سه شنبه 1 شهریور 2,200,000
چهارشنبه 2 شهریور 0
پنجشنبه 3 شهریور 2,900,000
جمعه 4 شهریور 0
شنبه 5 شهریور 2,800,000
یکشنبه 6 شهریور 3,000,000
دوشنبه 7 شهریور 0
سه شنبه 8 شهریور 2,800,000
چهارشنبه 9 شهریور 0
پنجشنبه 10 شهریور 3,300,000
جمعه 11 شهریور 0
شنبه 12 شهریور 2,700,000
یکشنبه 13 شهریور 2,950,000
دوشنبه 14 شهریور 0
سه شنبه 15 شهریور 3,000,000
چهارشنبه 16 شهریور 3,700,000
پنجشنبه 17 شهریور 3,190,000
جمعه 18 شهریور 4,500,000
شنبه 19 شهریور 3,400,000
یکشنبه 3 مهر 5,500,000
دوشنبه 4 مهر 5,000,000
سه شنبه 5 مهر 6,000,000
پنجشنبه 7 مهر 5,500,000
یکشنبه 10 مهر 4,500,000
دوشنبه 11 مهر 5,000,000
سه شنبه 12 مهر 6,000,000
پنجشنبه 14 مهر 5,500,000
یکشنبه 17 مهر 4,000,000
دوشنبه 18 مهر 5,000,000
سه شنبه 19 مهر 6,000,000
پنجشنبه 21 مهر 5,500,000
یکشنبه 24 مهر 4,000,000
دوشنبه 25 مهر 5,000,000
سه شنبه 26 مهر 6,000,000
پنجشنبه 28 مهر 5,500,000
سه شنبه 3 آبان 6,000,000