راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مسقط به مشهد
يکشنبه 7 مرداد 10,100,000
سه شنبه 9 مرداد 7,100,000
جمعه 12 مرداد 6,300,000
يکشنبه 14 مرداد 7,100,000
سه شنبه 16 مرداد 6,600,000
جمعه 19 مرداد 6,408,000
يکشنبه 21 مرداد 6,742,000
سه شنبه 23 مرداد 6,600,000
جمعه 26 مرداد 6,600,000
يکشنبه 28 مرداد 7,092,000
سه شنبه 30 مرداد 7,092,000
جمعه 2 شهریور 7,092,000
يکشنبه 4 شهریور 7,092,000
سه شنبه 6 شهریور 7,092,000
جمعه 9 شهریور 7,092,000