راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر امام خميني به ايروان
پنجشنبه 3 فروردین 4,000,000
جمعه 4 فروردین 4,400,000
شنبه 5 فروردین 3,900,000
دوشنبه 7 فروردین 5,000,000
چهارشنبه 9 فروردین 4,800,000
پنجشنبه 10 فروردین 3,000,000
شنبه 12 فروردین 2,900,000
یکشنبه 13 فروردین 5,400,000
دوشنبه 14 فروردین 6,200,000
پنجشنبه 17 فروردین 4,000,000
دوشنبه 21 فروردین 8,500,000
پنجشنبه 24 فروردین 4,000,000
دوشنبه 28 فروردین 7,500,000
پنجشنبه 31 فروردین 5,000,000
دوشنبه 4 ارديبهشت 6,000,000
پنجشنبه 7 ارديبهشت 4,500,000
دوشنبه 11 ارديبهشت 6,000,000
پنجشنبه 14 ارديبهشت 4,500,000
دوشنبه 18 ارديبهشت 4,500,000
پنجشنبه 21 ارديبهشت 4,500,000
دوشنبه 25 ارديبهشت 6,000,000
پنجشنبه 28 ارديبهشت 6,000,000